VCA-certificering

Meer over de VCA-certificering voor bedrijven

VCA certificering voor bedrijven

Bedrijven met een VCA Bedrijfscertificaat kunnen aantonen dat binnen het bedrijf veilig en gezond gewerkt wordt en dat het bedrijf voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet. Er zijn verschillende soorten VCA-bedrijfscertificeringen: VCA en VCU. Voor het behalen van een van deze bedrijfscertificeringen moeten medewerkers op de werkvloer in het bezit zijn van een VCA-diploma.

Veilig en gezond werken bij VCA-gecertificeerde bedrijven

Een VCA-gecertificeerd bedrijf kiest ervoor om zijn werkprocessen zo te organiseren dat de kans op een ongeval op de werkvloer zo klein mogelijk is. Belangrijk onderdeel hiervan is het opleiden van het uitvoerende personeel, zodat zij over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om de werkprocessen ook zo veilig mogelijk uit te voeren. Het opleiden van medewerkers gebeurt natuurlijk op de werkvloer, maar met het volgen van een VCA-cursus wordt de kans dat werknemers daadwerkelijk slagen voor het VCA-examen aanzienlijk vergroot.

Wanneer gezegd wordt dat een bedrijf VCA heeft, betekent dit dat het bedrijf een geldige VCA-certificering heeft. In deze zin is VCA een kwaliteitskeurmerk, dat aangeeft dat het betreffende bedrijf streeft naar de meest veilige werkomgeving voor de werknemers.

In de civiele techniek, bouwnijverheid, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en overige technische diensten zoals de transport en de industriële reiniging zijn veel VCA-gecertificeerde bedrijven te vinden. Meestal kiest een bedrijf voor het behalen van de VCA-certificering omdat opdrachtgevers dit als vereiste stellen voor het verkrijgen van een opdracht. Reeds gecertificeerde bedrijven stellen de VCA-certificering ook vaak als eis aan bedrijven waarmee zij samenwerken.

In de VCA-bank kunt je opzoeken of een bedrijf een geldig VCA-certificaat heeft en of medewerkers in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Voldoen aan VCA-certificering door medewerkers op te leiden

Bedrijven die een VCA-certificering willen behalen, zijn verplicht om aan te tonen dat medewerkers of ZZP’ers waarmee zij werken in het bezit zijn van een VCA-diploma. Nieuwe medewerkers die nog niet in het bezit zijn van een VCA-diploma, moeten binnen 3 maanden na indiensttreding alsnog hun VCA behalen.

Een VCA-cursus volg je door heel Nederland. Volg ook een cursus B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU.

Ga naar de VCA-cursussen

Zij gingen jou voor!

Lees hun ervaringen!

Contact

Ontwikkeladvies

Wij helpen jou met persoonlijk ontwikkeladvies. Of je nu werk zoekt of juist een andere functie bij je huidige werkgever: jouw vooropleiding, ervaring, motivatie en ook ambitie staan bij het persoonlijke ontwikkeladvies centraal.

Formulier Stel al je vragen Bel 088 939 0001