Privacyverklaring

TechniekOpleiding.nl is een website van ROVC, gevestigd aan Galvanistraat 13, 6716 AE te Ede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Als je jezelf of een collega inschrijft voor een training, cursus of vakopleiding, als je informatie wilt ontvangen, jezelf of een collega aanmeldt voor een kennistest of examen, laat je je persoonlijke gegevens bij TechniekOpleiding.nl achter. In dit privacy statement leggen wij je uit wat er met jouw gegevens gebeurt. Omdat TechniekOpleiding.nl jouw privacy belangrijk vindt, gaat TechniekOpleiding.nl zorgvuldig met jouw gegevens om.

TechniekOpleiding.nl is een handelsnaam van ROVC. ROVC behoort tot de Salta groep [1]. Dit betekent dat ROVC gebruik maakt van ondersteuning op het gebied van een aantal diensten, waaronder privacy. Salta beschikt over een privacy officer en deze is bereikbaar via securityenprivacy@saltagroup.com. Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen? Stel ze gerust aan de privacy officer.

Welke gegevens verwerkt TechniekOpleiding.nl van jou?

De volgende gegevens verwerkt TechniekOpleiding.nl mogelijk van jou:

Wettelijke grondslagen

TechniekOpleiding.nl kan jouw gegevens gebruiken voor verschillende doelen zoals het leveren van jouw opleiding, cursus, training, examen of ander evenement. We gebruiken jouw gegevens voor de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname en voor het verzorgen van de door jou gekozen opleiding, cursus, training, examen of ander evenement bij ROVC.

Versturen van servicemails

Met servicemails houdt TechniekOpleiding.nl jou, als cursist en de contactpersoon van jouw werkgever, op de hoogte van relevante onderwerpen die betrekking hebben op de cursus die jij bij ons volgt of in het verleden bij ons gevolgd hebt. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de servicemails. Dat kan door in de servicemail te klikken op “afmelden”.

Versturen van nieuwsbrieven en direct mail

TechniekOpleiding.nl stuurt je graag nieuwsbrieven en direct mail met gratis tips, artikelen en updates over opleidingen en jouw verdere ontwikkeling. De algemene nieuwsbrieven versturen wij 12 keer per jaar. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor een nieuwbrief. Dat kan door in de nieuwsbrief te klikken op “afmelden”.

Versturen en verstrekken van aangevraagde informatie

TechniekOpleiding.nl stuurt je graag brochures, whitepapers, onderzoeken, posters en andere informatiedocumenten. Ook voor het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen en voor het reageren op jouw vragen gebruiken wij jouw gegevens. Als je bij ons documentatie, offertes of gratis diensten aanvraagt, dan kunnen we je één of meerdere vervolgmails toesturen met relevante informatie. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor deze mails. Dat kan door in de mail te klikken op “afmelden”.

Persoonlijke communicatie & gebruiksvriendelijkheid

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken om je een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, indien je hiermee akkoord gaat in bijvoorbeeld de cookie-instellingen. Bijvoorbeeld op onze website, in e-mailnieuwsbrieven of via persoonlijk contact.

Cursusevaluaties

TechniekOpleiding.nl hoort graag jouw mening over een gevolgde opleiding, cursus, training of evenement. Als je tevreden bent of als verbeterpunten hebt, hoort TechniekOpleiding.nl dit graag. TechniekOpleiding.nl wil namelijk graag haar diensten en services blijven verbeteren. Jouw evaluatie helpt daarbij. Je kunt er zelf voor kiezen of je je persoonlijke gegevens zichtbaar maakt voor andere bezoekers. Ook de partners van TechniekOpleiding.nl sturen een evaluaties aan jou, deze gaan over de inhoud van de cursussen.

Verbetering van onze website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Wet- & regelgeving

Wij volgen de op ons rustende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de AVG.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Wanneer jouw werkgever met TechniekOpleiding.nl afspraken maakt, kan TechniekOpleiding.nl de informatie over je aanwezigheid bij de opleiding/cursus en behaalde resultaten verstrekken aan jouw werkgever.

Daarnaast zet TechniekOpleiding.nl externe dienstverleners (derden) in voor bijvoorbeeld het verzorgen van cursussen en trainingen, cursusevaluaties of het versturen van marketinguitingen per post en per mail. Jouw gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit relevant is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als TechniekOpleiding.nl daartoe wettelijk verplicht is. TechniekOpleiding.nl verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligt TechniekOpleiding.nl jouw gegevens?

Op de website van TechniekOpleiding.nl wordt gebruik gemaakt van een HTTP en TLS 1.2-beveiliging. Ook van samenwerkingspartners eist TechniekOpleiding.nl dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. TechniekOpleiding.nl sluit per samenwerkingspartner overeenkomsten af om jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens kunnen doorgestuurd worden naar een externe docent of voor het uitvoeren van een examen. TechniekOpleiding.nl draagt zorg voor deze uitwisseling, waarbij deze derde partijen jouw gegevens alleen mogen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgestuurd. Daarnaast stuurt TechniekOpleiding.nl niet meer gegevens dan noodzakelijk is om het doel te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van een examen.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TechniekOpleiding.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je TechniekOpleiding.nl verzoekt jouw gegevens te verwijderen, dan doet TechniekOpleiding.nl dit zo spoedig mogelijk, tenzij TechniekOpleiding.nl wettelijk verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten, zoals het voeren een juridische zaak.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@techniekopleiding.nl. TechniekOpleiding.nl reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op een verzoek.

Bewaartermijn

TechniekOpleiding.nl bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als beschreven in bewaartermijndoelen overzicht, wil je meer weten over onze bewaartermijnen stuur dan een e-mail naar info@techniekopleiding.nl.

Doel 1: Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan cursus, vastleggen van cursisten met bijzondere voorzieningen en voor verwijdering uit een cursus.
Bewaartermijnen:
Inschrijving: 2 jaar.
Aanwezigheidsregistratie: 7 jaar.
Facturen: 7 jaar.
Correspondentie: 7 jaar.
Databestanden: 7 jaar.
Beperkingsverklaring; Toekenning bijzondere voorziening: 1 jaar.
Besluit verwijdering uit cursus: 7 jaar.
Wie gebruikt de informatie:
ROVC Cursuscoördinatie
ROVC Finance

Doel 2: Verzorgen van de door jou gekozen cursus, training, examen of ander evenement bij ROVC, TechniekOpleiding.nl en partner-opleiders.
Bewaartermijnen:
Correspondentie: 7 jaar.
Databestanden: 7 jaar
Wie gebruikt de informatie:
ROVC Cursuscoördinatie
ROVC Docenten
ROVC Marketing
Partner-opleiders

Doel 3: Geven van studieadviezen & algemene tips voor vervolg/verdiepingsopleidingen voor het afnemen van affiniteitentest en persoonlijke studieadviezen op maat naar aanleiding van testresultaten.
Bewaartermijnen:
Kennistestuitslag: 2 jaar
Studieadviezen: 2 jaar
Persoonlijk studieadviesplan: 2 jaar.
Correspondentie: 2 jaar.
Databestanden: 2 jaar
Wie gebruikt de informatie:
ROVC studieadviseurs
ROVC Marketing
Partner-opleiders

Doel 4: Communicatie tussen docent, en cursist en medecursisten.
Bewaartermijnen:
Diverse correspondentie incl. e-mails: 2 jaar.
Wie gebruikt de informatie:
Docenten en cursisten door ROVC en Partner-opleiders

Doel 5: Vastleggen van de cursus- en examenresultaten.
Bewaartermijnen:
Examendeelnemers-overeenkomst: 7 jaar.
Examen waarde-documenten: 10 jaar.
Cursusdeelname document: 10 jaar.
Wie gebruikt de informatie:
CerTEC
PBNA
STEK

Klacht

Als je niet tevreden bent over hoe TechniekOpleiding.nl met jouw gegevens omgaat, kun je een klacht indienen bij TechniekOpleiding.nl door een mail te sturen naar securityenprivacy@saltagroup.com. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door

Indien je deelneemt aan een opleiding in het kader van de “Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD)” heeft TechniekOpleiding.nl de wettelijke plicht om een aantal persoonsgegevens van je te verwerken. Zoals ook benoemd in de toestemmingverklaring die je hebt ondertekend, gaat het om de volgende persoonsgegevens:

De contactgegevens:

Voor deze subsidieregeling maakt TechniekOpleiding.nl / ROVC onderdeel uit van samenwerkingsverbanden. De subsidieaanvragers van de samenwerkingsverbanden zijn SOL (“Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Levensmiddelenindustrie”) en Wij Techniek (het ontwikkelfonds voor de installatiebranche). Slechts ten behoeve van de wederzijdse wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de subsidie, wisselen TechniekOpleiding.nl / ROVC en SOL en TechniekOpleiding.nl / ROVC en Wij Techniek persoonsgegevens met elkaar uit.

Dit privacy statement (versie 1.4) is voor het laatst gewijzigd op 13 sept 2022.

Adres- en contactgegevens

TechniekOpleiding.nl
Galvanistraat 13
6716 AE Ede
0318 - 698 698
info@techniekopleiding.nl

[1] Tot de Salta groep behoren in ieder geval NCOI Opleidingsgroep B.V., NCOI Trainingen B.V., Scheidegger Opleidingen B.V., Scheidegger Trainingen B.V., Computrain Opleidingen B.V., Computrain Trainingen B.V., StudieBaan B.V., EVC Centrum Nederland B.V., Educatieve Uitgeverij Nederland B.V., Broekhuis Publishing B.V., Pro Education B.V., Pro Education Trainingen B.V., Boertien Vergouwen Overduin B.V., BVO Opleidingen B.V., Markus Verbeek Praehep B.V., MVP Trainingen B.V., NIBE-SVV Opleidingen B.V., NIBE-SVV Trainingen B.V., RBO Opleidingen B.V., RBO Trainingen B.V., ROVC Technische Opleidingen B.V. en NEDFAC B.V

Contact

Ontwikkeladvies

Wij helpen jou met persoonlijk ontwikkeladvies. Of je nu werk zoekt of juist een andere functie bij je huidige werkgever: jouw vooropleiding, ervaring, motivatie en ook ambitie staan bij het persoonlijke ontwikkeladvies centraal.

Formulier Stel al je vragen Bel 088 939 0001