B-VCA – cursus, examen en diploma Basisveiligheid VCA

Meer over B-VCA, de cursus, het examen en het behalen van je diploma

b-vca cursus

B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA. B-VCA is bedoeld voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren die risicovol zijn of werken in een risicovolle omgeving. De cursus Basisveiligheid VCA geeft jou meer kennis en vaardigheden over hoe je jouw werk op een veilige en gezonde manier kunt uitvoeren.

Basisveiligheid VCA

B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA (ook wel VCA Basis genoemd) en is in het leven geroepen om medewerkers die een uitvoerende functie hebben de basiskennis over veilig en gezond werken te geven. B-VCA helpt je om risicovolle situaties te herkennen en de kennis te geven hoe je in bepaalde situaties moet handelen conform verschillende wetten, regels en richtlijnen.

De cursus Basisveiligheid VCA

De cursus Basisveiligheid VCA zorgt ervoor dat je in de praktijk herkent wat risicovolle situaties zijn en dat je weet hoe je veilig moet handelen in de deze situaties. Tijdens de cursus B-VCA leer je meer over de volgende onderwerpen:

 • Veilig werken op hoogte
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen
 • Omgaan met elektriciteit
 • Werken in afgesloten ruimtes
 • Handelen bij brand- en explosiegevaar
 • Veilig gebruik maken van machines en gereedschappen
 • Het creëren van een veilige en gezonde werkplek en het voorkomen van risico’s en ongevallen
 • Het verantwoord uitvoeren van handelingen als hijsen en tillen
 • Op een juiste manier gebruik maken van PBM’s: persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Wet- en regelgeving op het gebied van veilig en gezond werken, waaronder Arbowetgeving

Een cursus Basisveiligheid VCA volg je in één dag. Daarin worden bovenstaande onderwerpen behandeld, zoveel mogelijk vanuit praktijksituaties. Wat doe je als je een stijger moet verplaatsen? Welke maatregelen neem je als je een kettingzaak wilt gebruiken? Hoe blus je een brand in de buurt van elektronica? Wat is het juiste persoonlijke beschermingsmiddel in een bepaalde situatie? Met dit soort vragen ga je aan de slag tijdens de cursus.

De cursus kun je op meerdere manieren volgen: online en klassikaal. Het voordeel van een VCA-cursus op locatie is dat er dieper ingegaan wordt op praktijksituaties. De docent legt de VCA-onderwerpen uit vanuit praktijksituaties en er is alle mogelijkheid om vragen te stellen of dieper op onderdelen in te gaan. Zo weet je niet alleen wat er van je verwacht wordt in bepaalde situaties, maar ook beter het ‘waarom’ daarachter.

Waarom een cursus Basisveiligheid VCA volgen

Een B-VCA cursus volg je omdat je je B-VCA-diploma wilt halen. Maar dat natuurlijk niet alleen. Je volgt de cursus ook omdat je zelf gezond wilt blijven en veilig te werkt wilt gaan. Bovendien weet jij hoe je moet handelen in bepaalde risicovolle situatie en hoe je collega’s niet in gevaar brengt. Weten hoe je veilig werkt of handelt heeft iedereen baat bij.

Heb jij een leidinggevende functie? Dan volstaat B-VCA niet, maar heb je VOL-VCA nodig.

Wat moet je kunnen om een cursus VCA te volgen

Wanneer je de Basiscursus VCA gaat volgen heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Het is wel handig als je al enige kennis hebt van de VCA-richtlijnen en hier al mee werkt. Het is vrij veel informatie die je tot je krijgt.

B-VCA examen

Een cursus B-VCA rond je af met een examen. Volg je een B-VCA cursus dan eindig je vaak de cursusdag met het afleggen van het examen. Zo ben je ook in één dag klaar.

Het examen B-VCA bestaat uit 40 vragen waar je 1 uur de tijd voor hebt. Je kunt in totaal een score behalen van 4000 punten en je slaagt bij het halen van 2580 punten. Per vraag kunt je 100 punten scoren. Zijn meerdere antwoorden mogelijk per vraag, dan worden de punten verdeeld per antwoordmogelijkheid.

Let op als je je VCA al eens hebt gehaald en deze wilt verlengen. De examenvragen bestonden vroeger uit meerkeuzevragen, sinds 2017 is dat niet meer zo.

De examenvragen zijn een afwisseling van meerdere vraagtypen, zoals:

 • Meerkeuzevragen, waarbij soms ook meerdere antwoorden goed zijn. Is dat het geval, dan wordt dit aangegeven bij de vraagstelling
 • Matchingsvragen, waarbij je koppelingen moet maken tussen vraag en antwoord
 • Matrixvragen, waarbij je een antwoord moet aanvinken op meerdere vragen (meestal ja-nee)
 • Rangschikvragen, waarbij je de juiste volgorde bepaalt
 • Vragen waarbij je een afbeelding te zien krijgt over een situatie waarover je een vraag moet beantwoorden

De vragen die je krijgt zijn grotendeels praktijkgericht: “Wat doe je in een bepaalde situatie?”. Deze vragen toetsen of je de opgedane kennis weet toe te passen in de praktijk. Maar natuurlijk krijg je ook een aantal kennisvragen. Zoals: “In welke wet staat vastgelegd hoeveel uren je achtereen mag werken?”.

B-VCA-diploma

Heb je jouw B-VCA examen gedaan, dan ontvang je binnen enkele dagen de uitslag. Heb je voldoende punten gescoord en het examen behaald, dan ontvang je jouw B-VCA diploma. Dit diploma toont aan dat jij de basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Je weet hoe je veilig kunt werken en daarbij rekening weet te houden met de gezondheid van jezelf en anderen, maar ook met het milieu. Het diploma is 10 jaar geldig en wordt geregistreerd in de VCA-bank. Weet je niet precies wanneer jij opnieuw je B-VCA moet halen, dan kun je in deze database ook opzoeken wanneer jouw diploma verloopt.

Is B-VCA verplicht

Wettelijk gezien is een diploma B-VCA niet verplicht, maar jouw werkgever of opdrachtgever kan het wel verplicht stellen. Is jouw werkgever of opdrachtgever VCA-gecertificeerd, dan is het noodzakelijk dat iedere werknemer in het bezit is van een VCA-diploma.

Waar kan ik een cursus B-VCA volgen

De cursus Basisveiligheid VCA wordt op verschillende locaties in heel Nederland gegeven. In de meeste grote plaatsen is er de mogelijkheid om een cursus B-VCA te volgen. Zo zijn er opleiding- en examenmogelijkheden in onder andere Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Ede, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Haal jouw B-VCA met TechniekOpleiding.nl

TechniekOpleiding.nl biedt diverse VCA-opleidingen aan door heel Nederland, samen met opleiders waarmee TechniekOpleiding.nl samenwerkt.

TechniekOpleiding.nl

 • Heeft het grootste aanbod techniekopleidingen van Nederland
 • Biedt cursussen en opleidingen voor volwassenen
 • Heeft altijd een cursus bij jou in de buurt
 • De opleidingen zijn altijd zoveel mogelijk praktijkgericht
 • En zijn in de avond of in dagdelen te volgen
 • Ondersteunt met subsidiemogelijkheden

Jouw B-VCA behaal je via TechniekOpleiding.nl!

Ga naar de cursus B-VCA

Zij gingen jou voor!

Lees hun ervaringen!

Contact

Ontwikkeladvies

Wij helpen jou met persoonlijk ontwikkeladvies. Of je nu werk zoekt of juist een andere functie bij je huidige werkgever: jouw vooropleiding, ervaring, motivatie en ook ambitie staan bij het persoonlijke ontwikkeladvies centraal.

Formulier Stel al je vragen Bel 088 939 0001