Uitstroom van je medewerkers

Als werkgever krijg je onvermijdelijk ook te maken met uitstroom van medewerkers. Bijvoorbeeld omdat ze een andere uitdaging aangaan of omdat ze met pensioen gaan.

TechniekOpleiding.nl denkt met je mee in oplossingen voor de vraagstukken waar je in het geval van uitstroom mee te maken krijgt.

“Hoe behoud je kennis binnen de organisatie?”

Verloop van kennis is één van de grootste uitdagingen voor werkgevers. Borgen van deze kennis begint bij het in kaart brengen van de benodigde competenties van de specifieke rollen binnen de organisatie. Als duidelijk is welke competenties bij welke functie en welk profiel horen, dan is het ook makkelijker om deze waar nodig bij te sturen.

De oplossing: doorgroei en bijscholing in combinatie met competentiemanagement

Doorgroei en bijscholing van medewerkers kan een uitstekende manier zijn om ervaren medewerkers aan boord te houden en daarmee hun kennis voor de organisatie te behouden. Door je medewerkers bijscholing en doorgroeimogelijkheden aan te bieden, toon je je als werkgever betrokken en daarmee bind je mensen aan jouw onderneming.

Bij het vertrek van mensen geeft een functie- en competentieprofiel een uitgangspunt om de kennis van die medewerkers weer op te vullen. Dat kan door middel van bestaande medewerkers bepaalde taken over te dragen of door nieuwe mensen aan te trekken.

Meer over competentiemanagement Meer over flexibel maatwerk

Wil jij als werkgever jouw positieve ervaringen op dit gebied delen en een inspiratie zijn voor andere werkgevers? Deel dan jouw verhaal! Stuur een berichtje naar advies@techniekopleiding.nl.

“Binnen ons bedrijf is er sprake van vergrijzing.”

Vergrijzing is al langer een uitdaging in de samenleving, niet enkel in de technische branche. Van onderaf komen er onvoldoende medewerkers bij om de uitstroom aan de achterkant op te vangen. En met vergrijzing en uitstroom van oudere medewerkers ontstaat er ook een kennisgat.

De oplossing: borg waardevolle kennis door middel van competentiemanagement Ook bij vergrijzingsproblematiek geldt dat het borgen van kennis van de uitstromende medewerkers cruciaal is voor het goed kunnen opvangen hiervan. Het in kaart brengen van functies en competenties speelt een belangrijke rol in het borgen van deze kennis.

Meer over competentiemanagement

Heb je een ander vraagstuk over vergrijzing? Of heb je als werkgever een positieve ervaring met het inzetten van competentiemanagement om kennis te borgen voor de organisatie in geval van uitstroom? Deel dan jouw verhaal en inspireer anderen! Stuur een berichtje naar advies@techniekopleiding.nl.

“Hoe zet je de inspanningsverplichting van de NOW-regeling in bij uitstroom?”

Met de ontwikkelingen van de economie hebben we de introductie van een NOW-regeling meegemaakt. Veel bedrijven hebben hiervan gebruik gemaakt. Een onderdeel van de NOW-regeling is een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

De oplossing: gerichte bijscholing voor een andere loopbaan via flexibele trajecten

Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen, is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of scholing richting ander werk. Gericht bijscholen voor een andere loopbaan via flexibele trajecten geeft medewerkers de handvatten om hun loopbaan op een goede manier voort te zetten.

Meer over flexibel maatwerk

Meer weten over NOW-regeling en de inspanningsverplichting?

We leggen het je hier verder uit

Heb je een ander vraagstuk over de NOW-regeling en de bijbehorende inspanningsverplichting? Laat het ons weten! Stuur een berichtje naar advies@techniekopleiding.nl!

“Hoe geven we personeel dat ons gaat afvloeien betere kansen?”

Werkgevers zijn bij gedwongen ontslag van medewerkers vaak verantwoordelijk voor het bieden van kansen voor deze medewerkers. Dit kan zijn in het voorzien van loopbaanadvies of gerichte bijscholing.

De oplossing: breng in kaart wat iemand kan, zodat je gericht kan bijscholen Eerst in kaart brengen wat de medewerker al kan om vervolgens gericht verder te scholen is een goede stap voor het vervolg van de carrière. Medewerkers die al veel ervaring hebben opgedaan binnen een functie kunnen bovendien in aanmerking komen voor een EVC-traject en versneld naar een erkend diploma toewerken.

Meer over competentiemanagement Meer over EVC-trajecten

Heb je een ander vraagstuk over kansen voor personeel dat de organisatie gaat verlaten? Laat het ons weten via advies@techniekopleiding.nl.

Inspanningsverplichting NOW

In de NOW is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of scholing richting ander werk.

NL leert door subsidie

Als werkgever kun je je medewerkers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen. Ter ondersteuning stelt het kabinet in 2020 € 50 miljoen beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Voor 2021 is nog eens € 67 miljoen beschikbaar gesteld.

Weet jij al welke stappen jouw medewerkers gaan zetten?

Bekijk het totale opleidingsaanbod

Cases

Lees de ervaringen van werkgevers

Contact

Ontwikkeladvies

Wij helpen jou met persoonlijk ontwikkeladvies. Of je nu werk zoekt of juist een andere functie bij je huidige werkgever: jouw vooropleiding, ervaring, motivatie en ook ambitie staan bij het persoonlijke ontwikkeladvies centraal.

Formulier Stel al je vragen Bel 088 939 0001