Competentiemanagement

Breng in vier stappen het benodigde en aanwezige kennisniveau in kaart

Het competentiemanagementmodel is ontwikkeld om stapsgewijs de benodigde en aanwezige competenties in kaart te brengen. Elke organisatie is continue in ontwikkeling. Automatisch betekent dit dat het belangrijk is dat de mensen binnen de organisatie zich blijven ontwikkelen om mee te kunnen bewegen met de groei van het bedrijf. Op een bepaald moment loop je als organisatie daarom altijd tegen vraagstukken aan waarop door toepassing van competentiemanagement een antwoord gegeven kan worden.

Waarborg het kennisniveau binnen de organisatie

Competentiemanagement zet de gewenste en bestaande competenties van medewerkers, teams of hele bedrijven af tegen de verschillende vakgebieden en niveaus. Dat gebeurt in vier stappen met als resultaat een concreet opleidingsplan. Op basis van de resultaten kunnen heldere acties worden geformuleerd om het kennisniveau binnen het bedrijf te waarborgen: nu en in de toekomst. Wat prettig is aan deze methode is dat het duidelijk en direct toepasbaar is.

Waarom is competentiemanagement juist nu zo belangrijk?

De techniek kampt al langere tijd met een tekort aan goed technisch personeel. Een probleem dat al vele jaren speelt en ook niet zomaar is opgelost. De aanwas van technici vanuit het reguliere onderwijs is onvoldoende om invulling te geven aan de huidige vraag. Daarom worden zij-instromers steeds belangrijker. Dit geldt voor mensen die binnen de techniek willen switchen, maar zeker ook voor mensen die zich vanuit andere branches willen omscholen naar een baan in de techniek.

Vooral wanneer mensen al eerder in de techniek werkzaam zijn geweest, is omscholing vrij eenvoudig. Mensen kunnen dan vaak al met een paar korte cursussen of trainingen aan de slag in de techniek. Belangrijk daarbij is wel om duidelijk in kaart te brengen wat de aanwezige kennis is van een persoon en wat er nog aangevuld moet worden door middel van een cursus of training.

Door middel van het competentiemanagement is helder in kaart te brengen waar de ‘gaten’ zitten in de benodigde kennis. De volgende stappen worden er doorlopen om tot een opleidingsplan te komen:

Stap 1: de taakanalyse maken

De eerste stap is het bepalen van de gewenste situatie. Hierbij stel je samen met een competentiecoach vast wat de medewerkers moeten kennen en kunnen om hun persoonlijke doelstellingen te behalen. Dit heet de taakanalyse per functie.
De benodigde competenties worden vervolgens in de competentiematrix verwerkt. Deze matrix is opgebouwd uit vakgebieden en niveaus, gekoppeld aan de gangbare competenties per beroepsgroep. Dit resulteert uiteindelijk in een ingevuld competentieprofiel per functie, wat de basis vormt voor stap twee.

Stap 2: de competentiemeting

In deze stap wordt door middel van kennistesten, interviews en assessments gemeten of de kennis van de medewerkers aansluit op het gewenste competentieprofiel. Vooraf bepaal je welke van deze tools er ingezet gaan worden om de aanwezige competenties in kaart te brengen. Ook de uitkomst van de competentiemeting wordt verwerkt in de matrix. In de volgende stap wordt deze informatie dan naast elkaar gelegd.

Stap 3: de competentie-gapanalyse

Het vergelijken van de resultaten uit stap 1 en stap 2 maakt duidelijk welke kennis er nog ontbreekt, ofwel waar het ‘gat’ zit in de kennis dat nog opgevuld moet worden. Zo ontstaat er een helder beeld van de opleidingsbehoefte.

Stap 4: ontwikkelingsplan opstellen

Stap vier is ten slotte het opstellen van een ontwikkelingsplan aan de hand van de resultaten uit de competentie-gapanalyse. Zodra de opleidingsbehoefte helder in kaart is gebracht, is het eenvoudig om de geschikte opleidingen erbij te zoeken en een opleidingsplan op maat te maken.

Subsidies

Op dit moment is de wereld in de ban van het coronavirus. Ook dat veroorzaakt verschuivingen in de arbeidsmarkt. Er is een subsidie in het leven geroepen om bedrijven die hinder ervaren van de coronacrisis te ondersteunen: de NOW-subsidie 2.0. Een deel van deze subsidie kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van medewerker(s). Daarnaast zijn er nog meer subsidies beschikbaar die inzetbaar zijn ten behoeve van de doorontwikkeling van medewerkers. Op de pagina "Subsidies" hebben we daar een handig overzicht van gemaakt.

De meerwaarde van competentiemanagement ontdekken?

Competentiemanagement is zeker van grote waarde voor iedere organisatie die toekomstbestendig wil worden én blijven. Het is van waarde voor bedrijven die hun technische mensen langer willen behouden en/of hun personeelsbestand willen uitbreiden met nieuwe talenten via zij-instroom of omscholingstrajecten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via 088 - 939 0001 of stuur een e-mail naar advies@techniekopleiding.nl.

Neem contact op

Cases

Lees de ervaringen van werkgevers

Contact

Ontwikkeladvies

Wij helpen jou met persoonlijk ontwikkeladvies. Of je nu werk zoekt of juist een andere functie bij je huidige werkgever: jouw vooropleiding, ervaring, motivatie en ook ambitie staan bij het persoonlijke ontwikkeladvies centraal.

Formulier Stel al je vragen Bel 088 939 0001