BHV

Het hebben van bhv'ers is verplicht voor ieder bedrijf. Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden.

Bedrijfshulpverlening is verplicht voor ieder bedrijf dat medewerkers heeft. Wat is bhv en welke cursussen kun je volgen om bhv’er te worden?

Bhv betekenis

Bhv, staat voor bedrijfshulpverlening. Bhv’ers zijn de mensen die getraind zijn om op een juiste manier te handelen bij calamiteiten. Zoals bij brand, ongelukken of andere noodsituaties. De bhv’er is op de hoogte van de mogelijke risico’s binnen de organisatie en weet bij calamiteiten wat er moet gebeuren.

Werkt het bedrijf met stoffen die explosiegevaarlijk zijn? Dan weet je bhv’er was er moet gebeuren als een gevaar zich voordoet. Of stel er breekt brand uit. De bhv’er is ervan op de hoogste hoe je deze brand het beste blust en hoe de andere medewerkers zo snel mogelijk in veiligheid gebracht kunnen worden. Vallen er gewonden? De bhv’er weet hoe er gehandeld moet worden, totdat professionele hulpverlening aanwezig is.

Waarom is bhv zo belangrijk

Je hoopt natuurlijk dat de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens een bhv-cursus nooit in de praktijk hoeft te brengen. Maar áls de situatie zich voordoet, maakt bhv al snel het verschil tussen een calamiteit en een ramp. De bhv’er weet EHBO toe te passen, weet hoe te handelen bij gevaarlijke situaties en waarborgt de veiligheid van medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen.

Bhv verplicht

Ieder bedrijf dat medewerkers in dienst heeft, moet verplicht minimaal één gecertificeerde bhv’er aanwezig hebben. De bhv-verplichting komt voort uit de Arbowet. Daarin staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. Hoewel bhv verplicht is vanuit de Arbowet, geeft de Arbowet niet aan hoe groot het percentage of het aantal bhv’ers is, dat aanwezig moet zijn binnen het bedrijf. Meer dan 15 jaar geleden was de richtlijn dat er op elke 50 medewerkers minimaal één bhv’er aanwezig moest zijn. Inmiddels geldt dit voorschrift niet meer en wordt het verplicht aantal medewerkers met bhv bepaald vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Deze RI&E, is voor ieder bedrijf verplicht die medewerkers in dienst heeft.

De RI&E is bedrijfsspecifiek. In de RI&E worden de risico’s van het bedrijf in kaart gebracht en hoe het bedrijf omgaat met deze risico’s, zodat de veiligheid en gezondheid van medewerkers gewaarborgd is. Vanuit de RI&E kunnen specifieke punten naar voren komen die belangrijk zijn bij de opleiding van bhv’ers.

Hoe lang is bhv geldig en wanneer moet je bhv herhalen?

Om bhv’er te worden kun je een cursus bedrijfshulpverlening volgen. Heb je deze gevolgd, dan ontvang je een bhv-certificaat. Dit bhv-certificaat is één jaar geldig. Binnen het jaar moet je een herhalingscursus afronden om het certificaat te verlengen. Certificaat verlopen? Dat betekent dat je jezelf geen bedrijfshulpverlener meer mag noemen. Daarom is het belangrijk om de geldigheid van het bhv-certificaat bij te houden en op tijd een herhalingscursus te volgen.

Ook voor bedrijven is het van belang bij te houden we die bhv’ers zijn en wanneer de certificaten verlopen. Want er moeten altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn in het bedrijf. Ook tijdens vakantieperiodes of griepgolven. Voldoe je als werkgever niet aan het aantal voorgeschreven aanwezige bhv’ers, dan voldoe je niet aan de Arbowet. Blijken er bij een controle te weinig bhv’ers aanwezig te zijn, dan kun je als bedrijf een boete krijgen.

Wat is het verschil EHBO en bhv?

EHBO en bhv leren je beide hoe je omgaat met calamiteiten, maar bhv is breder dan EHBO. Als bhv’er leer je naast het verlenen van eerste hulp ook over brandbestrijding, evacuaties, communicatie met andere medewerkers in geval van nood en communicatie met hulpdiensten.

Wat zijn de verschillende rollen en taken in de bhv?

Onder de bedrijfshulpverleners binnen het bedrijf kan verschil zitten in hun rol. Buitenom de standaard bhv’er, hebben veel bedrijven ook een Hoofd bhv en Ploegleider bhv.

Hoofd bhv strategisch

Als Hoofd bhv - strategie, ben jij de persoon die op beleidsniveau verantwoordelijk is voor de bhv binnen de organisatie. Het Hoofd bhv - strategisch kent de geldende wetgeving op het gebied van veiligheid, is betrokken bij de RI&E van het bedrijf en de organisatie van de acties rondom bhv. Zo stelt het Hoofd bhv onder andere het bhv-plan en ontruimingsplan op.

Hoofd bhv operationeel

Een van de belangrijkste rollen is die van het Hoofd bhv, ook wel bhv-coördinator genoemd. Het Hoofd bhv is verantwoordelijk voor het implementeren van het bhv-plan, het organiseren van trainingen en oefeningen, en het regelen van de bhv-activiteiten in de organisatie.

Ploegleider bhv

Ploegleiders bhv zijn verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de bhv'ers tijdens een noodsituatie. Ze zijn de schakel tussen de bhv'ers en het Hoofd bhv en zorgen ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de situatie onder controle te krijgen.

Bhv cursus volgen

Wil jij bhv’er worden, jouw bhv-certificaat verlengen of wil je een andere rol als bhv’er innemen in de organisatie? Volg dan een bhv-cursus!

Wat leer je tijdens een bhv-cursus?

Na het volgen van een bhv-cursus heb jij de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om tot handelen over te gaan tijdens noodsituaties en jouw collega’s in veiligheid te stellen.

Onderdelen die aan bod komen tijdens een cursus bhv zijn:

  • Brandbestrijding
  • EHBO, zoals reanimeren en letsel
  • Evacuatie / ontruiming
  • Communicatie bij calamiteiten met andere bhv’ers en hulpverleners

Wat kost een bhv-cursus?

Een standaard bhv-cursus kost €195 en bestaat uit 1 praktijkbijeenkomst (4 uur) op locatie én het volgen van een e-learning.

Verschillende bhv-cursussen

Naast bovengenoemde punten die aan bod komen tijdens een bhv-cursus, kun je ook een meer beleidsmatige of sturende rol als bhv’er innemen. Volg dan een bhv-cursus tot Hoofd bhv of Ploegleider bhv.

Aanvullende cursussen om nog beter bhv te kunnen verlenen

Naast de standaard bhv-cursussen kan het zijn dat in jouw organisatie meer kennis nodig is op specifieke gebieden, om goede bhv te kunnen verlenen. Door aanvullende cursussen te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van NEN of ATEX (explosieveiligheid), kun je je verder verdiepen in de risico’s binnen het bedrijf en adequate maatregelen treffen.

Zij gingen jou voor!

Lees hun ervaringen!

Contact

Ontwikkeladvies

Wij helpen jou met persoonlijk ontwikkeladvies. Of je nu werk zoekt of juist een andere functie bij je huidige werkgever: jouw vooropleiding, ervaring, motivatie en ook ambitie staan bij het persoonlijke ontwikkeladvies centraal.

Formulier Stel al je vragen Bel 088 939 0001