Wat kan het STAP-budget voor jou betekenen?

De letters STAP staan voor Stimulans Arbeidsmarktpositie. Het STAP-budget zal uiteindelijk de regeling dat je scholingskosten kunt aftrekken van je inkomstenbelasting gaan vervangen. De volledige STAP-regeling is op moment van het schrijven van deze webpagina nog niet gereed, maar de regeling is al wel in grote lijnen uitgewerkt. In de loop van 2021 zal de definitieve regeling afgerond zijn. Per 1 januari 2022 zal de STAP-subsidie dan daadwerkelijk in werking treden.

Een Leven Lang Ontwikkelen dankzij het STAP-budget

Er is momenteel veel gaande als het gaat om de arbeidsmarkt. Dat komt enerzijds door de impact van het coronavirus, waardoor er enorme verschuivingen ontstaan in de werkgelegenheid. Bepaalde sectoren hebben het zwaar en andere sectoren hebben te maken met een groot tekort.

Maar los daarvan volgen technologische ontwikkelingen elkaar snel op. Het is om die redenen belangrijk om aandacht te hebben voor persoonlijke ontwikkeling. Je moet ervoor zorgen dat je je hele werkende leven duurzaam inzetbaar blijft. Om dat Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren, heeft de overheid het STAP-budget uitgewerkt.

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een subsidie waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen van maximaal € 1.000,- per jaar. Iedere meerderjarige in Nederland kan dus aanspraak maken op deze subsidie. Zoals gezegd wordt de definitieve regeling in de loop van 2021 verwacht. De verwachting is dat er via het STAP-budget jaarlijks € 218 miljoen beschikbaar wordt gesteld, waarmee er ieder jaar ruimte is voor circa 200.000 toekenningen.

Welke opleidingen kun je volgen met het STAP-budget?

Niet elke opleiding komt in aanmerking. Alleen cursussen, trainingen en opleidingen die opgenomen zijn in het landelijk online scholingsregister, komen voor de STAP-subsidie in aanmerking. De bedoeling is dat je online een formulier invult, hier vindt gelijk controle plaats op diverse voorwaarden, waarna het UWV aan de opleider maximaal 1.000 euro uitbetaalt als bijdrage in de scholingsuitgaven. Op deze manier voorkomt de overheid de noodzaak van voorfinanciering. Ook is het bedrag voor iedereen gelijk en niet meer afhankelijk van werk, leeftijd of inkomen. De verwachting is dat er jaarlijks zo’n 250.000 aanvragen binnenkomen.

Belangrijke rol voor de opleider bij de STAP-subsidie

De opleider speelt in het proces om de STAP-subsidie te krijgen een belangrijke rol. De opleider ontvangt de subsidie namens jou en moet die subsidie in sommige gevallen verrekenen met de scholingskosten. Als de opleiding dus meer kost van 1.000 euro, dan krijg je een rekening van de opleider voor het restbedrag. De opleider moet ook aantonen dat je de opleiding met succes hebt gevolgd of dat je op zijn minst 80% van de tijd aanwezig geweest bent bij de scholingsactiviteiten.

Tip! Het STAP-budget is ook in zetten voor EVC-trajecten! Wil je hier meer over weten? Bel met onze ontwikkeladviseurs via 088 - 939 0001 of stuur een e-mail naar info@techniekopleiding.nl.

Zij gingen jou voor!

Lees hun ervaringen!

Contact

Ontwikkeladvies

Wij helpen jou met persoonlijk ontwikkeladvies. Of je nu werk zoekt of juist een andere functie bij je huidige werkgever: jouw vooropleiding, ervaring, motivatie en ook ambitie staan bij het persoonlijke ontwikkeladvies centraal.

Formulier Stel al je vragen Bel 088 939 0001